زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2009/04/16

رام كردن نفس

خوي حيواني همان چيزي است كه شيطان خيلي روي آن كار ميكند و به اين طريق خيلي ها را گمراه مي كند. و اين نقطه ضعف اصلي تمام انسانهاست . شيطان به ما انسانها القا مي كند كه لذتهاي دنيا انحصارا در خوي حيواني و شهوت است. به همين خاطر آرمان اكثريت افراد جامعه ما به دست آوردن پول و زن زيبا و يا شوهر خوش تيپ است. او به همه القا مي كند كه شهوت و مال دنيا هدف اصلي زندگي است. و اكثريت افراد جامعه بدون اين كه خود بفهمند اين را باور كرده اند. با يك مثال مورد را تشريح خواهم كرد.رام کنندگان حیوانات سیرک ، برای مطیع کردن حيوانات از یک روش ساده استفاده می کنند. وقتی که حيوان هنوز بچه است ، یکی از پاهای او را به تنه درخت بزرگی می بندند. حيوان کوچک هرچه تلاش می کند ، نمی تواند خود را از بندی که گرفتار شده است رها کند . رام کنندگان این روش را ادامه می دهند و با روش غذا دادن در حين بستن پاي حيوان به درخت ، او را شرطي مي كنند تا حيوان کوچک بزرگ شود و اندک اندک به این مسأله شرطی می شود و باور ميكند که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست حيوان باور ميكند كه بايد اين قاعده را رعايت كند. وقتی که حيوان بالغ و نیرومند شد ، کافی است نخی را به دور پای او ببندید و سر دیگرش را به درخت کوچکی گره بزنند ، در عین حال که حيوان می تواند درخت را از جا بکند ، اما او برای رها کردن خود تلاشی نخواهد کرد. زيرا خوي حيواني او اين چنين عادت كرده است . خوي حيواني انسان هم كافي است كه به چيزي عادت كند ، در آنصورت اگر فرد ضعيف باشد ، اراده و روح او كم كم گرفته خواهد شد و قادر نيست كه يك ريسمان كوچك را پاره كند. اگر انسان نفس خويش را پرورش ندهد خوي حيواني خويش را نميتواند كنترل كند و قادر به پاره كردن يك ريسمان ساده نيست. انسانهاي ضعيف به خود جرأت تلاش کردن برای تغییر موقعیت را نمی دهند ، غافل از اینکه تنها با یک تلاش مردانه و با جرات، ميتوانند عادتهاي غلط خويش را پاره كنند و از قيد و بند عادتهاي غلط رها شوند كافي است كه به خدا توكل كند و از غير خدا نترسد. ترك عادتهاي غلط هميشه نتيجه خوب ميدهد . انسان خيلي راحت ميتواند عادتهاي غلط را ترك كند كافي است حقه شيطان را تشخيص دهد و يك ريسمان غير قابل رويت را پاره كند. شما از همين حالا ميتوانيد با جرات تمام با كمك نماز و صبر عادتهاي غلط خويش را ترك كنيد و نفس خويش را پرورش دهيد و بهشت را براي خود تضمين كنيد. 

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home