زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2009/03/14

خوشبختي

تقريبا همه مردم دنيا دنبال خوشبختي هستند ، اما كمتر كسي به آن ميرسد. يكي داشتن خانه بزرگ و ماشين مدل بالا را خوشبختي ميداند و يكي ديگر زن و يا شوهر زيبا و پولدار را خوشبختي تصور ميكند. يكي ديگر زندگي كردن مثل كشورهاي اروپايي را خوشبختي ميداند و ... هر كس توي دنيا معيارهايي براي خود دارد كه در طول زندگي دنبالش است. اما از نظر من داشتن خانه و ماشين و ... تعيين كننده خوشبختي نيست و معيار آرامش در زندگي نيست. خيلي ها در طول روز براي بدست آوردن خانه بزرگتر تلاش ميكنند و خيلي ها در اين راه رشوه ميگيرند،دروغ ميگويند،رياكاري ميكنند و ... آيا مي شود از هر طريقي به خوشبختي رسيد؟ اين افراد با اين كار خويش عذاب وجدان براي خود جمع ميكنند بطوريكه بعد از مدت كمي تلنباري از گناهان بر قلب آنان سنگيني ميكند و به اين طريق به جاي خوشبختي ، بدبختي و عذاب وجدان نتيجه ميگيرند! اما چرا؟ زيرا اين افراد در زندگي خويش خدا را در نظر ندارند. بعضي ها ميگويند ما ابتدا امكانات زندگي را جمع ميكنيم بعدا وقت زيادي پيدا ميكنيم و كاملا خدا پرست ميشويم! مشكل كار اينجاست كه بايد از همان اول خداپرست بود. اغلب فكر ميكنيم كه چون خيلي گرفتاريم پس موقتي ميتوان خدا را از ياد برد اما واقعيت اين است كه ما خيلي گرفتاريم چون خدا را در نظر نداريم. بدون خدا نميتوان خوشبخت شد. اين يك واقعيت غير قابل انكار است. زيرا خدا خالق ماست او خود ميداند كه چطوري ما را آفريده است. پس بيخود از بيراهه نرويم .بايد در بدست آوردن امكانات زندگي خدا را در نظر داشت در همه حال. اگر شما يك چهلم درآمدت را به نيازمندان ندهي و نمازهايت را به جا نياوري، يعني اينكه با خدا نيستي و در نظر داريد كه بعدا ( بعد از بدست آوردن امكانات زندگي !!) خداپرست شويد! شايد اين بعدا بعداها هيچوقت فراهم نشود و نيايد. چنين افرادي هيچوقت خوشبخت نميشوند. ما در زندگي خدا را در نظر نداريم به همين خاطر است كه خوشبخت نيستيم و آرامش نداريم. مقدار پول و امكانات بي اهميت است. ماديات بي ارزش تر و پست تر از آن است كه جاي خدا را در زندگي آدمي بگيرد. مثل اين است كه ما به جاي نهار و شام همه اش تخمه بخوريم؛صددر صد ويتامينهاي بدن ما تامين نشده و بعد از مدتي مريض ميشويم. خيلي از مردم موقعيت خوشبخت شدن را دارند ولي روحيه اش را ندارند و نميدانند كه موقعيتش را دارند (چون خدا را در زندگي در نظر ندارند). آرامش مثل پروانه اي است كه اگر زياد هول شويد و حركت كنيد ، نزديك شما نمي نشيند ؛ اما اگر هول نشويد و حرص نخوريد و زياد حركت نكنيد ، نزديك شما خواهد شد و حتي ممكن است روي شانه هاي شما هم بنشيند. شما همين حالا مي توانيد خوشبخت باشيد (با هر امكاناتي كه داريد كم يا زيادش اصلا مهم نيست) به شرطي كه خدا را وارد زندگي خويش كنيد و خداپرست شويد.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home