زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2008/05/13

اصول دين

اگر از يك مسلمان بپرسي اصول دينت چيه ، فورا چندين دسته بندي به تو تحويل ميدهد كه هيچگونه دليلي هم براي آن ندارد ، فقط حفظ كرده است.اين دسته بنديهاي فانتزي از نظر قرآن باطل است. از نظر قرآن اصل و اساس دين اسلام كه دين تمامي پيامبران بود ، يك چيزه. ذكر خدا.

بنابراين نماز و اذان و زكات و حج و روزه و نذر و قرباني و ... بايد و بايد و بايد براي فقط خدا باشد. بنابراين در نمازت نبايد كسي ديگر به جز خدا را تاييد كنيد. بنابراين گفتن حتي جملات زير در نماز شرك است.

محمد رسول خداست.

محمد بنده خداست.

صلوات بر محمد.

علي ولي خداست.

صلوات بر آل محمد.

ذكر خاندان پيامبر.

ذكر اصحاب پيامبر .

صلوات بر ابراهيم.

و ...

چرا شرك است؟

شما به طور مثال يك مربي رانندگي را در نظر بگيريد. او به شما خواهد گفت كه اصل و اساس رانندگي كار صحيح با كلاج است. بنابراين تا اين مورد را درك نكني نميتواني رانندگي كني. برهمين منوال اصل و اساس اسلام هم "ذكر فقط خدا در شعائر" است. شعائر هم ميداني كه نماز و زكات و حج و روزه و .. است. زيرا آنچيزي كه شما بايد در فكرش باشيد خداست نه محمد. آنچيزي كه شما بايد در روز 17 بار به ياد بياوريد خداست نه محمد.آنچيزي كه از رگ گردن به شما نزديكتر است خداست نه محمد.ميداني چيه، فهميدن اين موضوع مثل كار با كلاجه براي رانندگي.

از نظر من اين مورد اصل و اساس اسلام است. بنابراين مسلمانان تا اين مورد را رعايت نكنند ، تسليم خدا نيستند.دوست عزيز همه مناسك وشعائر مذهبي بايد براي خدا باشد. با چه زباني بگويم كه اين مورد اصل و اساس يكتاپرستي است.بنابراين شما اگر نذرت و يا صدقه ات براي غيرخداست مثلا نذر قمر بني هاشم ميكني ، در آن صورت نذرت براي خدا نيست بلكه براي مخلوقه و اين دقيقا يعني شرك. اين همان آزمايشه كه خدا براي ما انتخاب كرده است. بدون خدا تمام شعائر مذهبي بي معناست.

هيچ كجاي قرآن شهادت به يگانگي خداوند در كنار شهادت به رسالت محمد ذكر نشده است. شما چرا در نمازت بر محمد صلوات ميفرستيد؟ هيچ جاي قرآن خداي مهربان به ما دستور نداده است كه روزي 5 مرتبه در نماز و اذان خود بر رسالت محمد شهادت دهيم و يا بر او صلوات بفرستيم. خدا كجاي قرآن به رسالت محمد شهادت داده است؟ يك جا شهادت داده است كه آن هم شهادت منافقين است (63:1). اهميت شهادت ايمان خيلي بالاست زيرا كه اين مورد جزو اذكار روزانه است كه در نماز و اذان خود به كار ميبريم و به طور مكرر استفاده ميشود. خداي بزرگ ميفرمايد كه : اقم الصلوة لذكري (نماز را براي يادآوري من به پادار). نماز براي اين است كه خدا را به بزرگي ياد كنيم و خدا را فراموش نكنيم نه محمد را! دوست عزيز آن چيزي كه بيشترين تقدس را در ذهن شما دارد خداي توست. شما كه در طول شبانه روز محمد و آل او را ذكر ميكني و بر آنها صلوات ميفرستي ، بدون اين كه خود بفهمي ، محمد و آل او جاي خداي شما را گرفته است.

[3:18] شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم

[3:18] خدا شهادت مي دهد كه جز او خدايي نيست. و هم چنين فرشتگان و كساني كه دانش دارند. بحق و انصاف، اوست خداي مطلق؛ جز او خدايي نيست، صاحب اقتدار، حكيمترين.

[2:163] والهكم اله وحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم

[2:163] خداي شما خداي واحد است؛ خدايي جز او نيست، بخشنده ترين، مهربان ترين.

[17:110] قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا

[17:110] بگو: "او را خدا بخوانيد، يا او را بخشنده ترين بخوانيد؛ با هر نامي بخوانيدش، بهترين نام ها از آن اوست." نمازها (ارتباط با خدا) خود را نه بسيار بلند بخوان و نه در دل؛ با صدايي متعادل بخوان.

[41:6] قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله وحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين

[41:6] بگو: "من جز بشري مانند شما نيستم كه به من وحي شده است كه خداي شما خداي يكتاست. بايد خود را به او اختصاص دهيد و از او طلب بخشش نماييد. واي بر مشركان.

ميدانيد واقعیت چيه وقتي خدا ميفرمايند نماز فقط براي ذكر اوست ، دوست عزيز شما چرا با امر خدا مخالفت ميكنيد و در نمازت روزي 17 بار به ياد محمد و آل او مي افتيد ؟؟؟؟؟؟ اين سواليه كه در آن دنيا هم از تو خواهد شد اما بهتر است که هر چه زودتر به فکرش باشید و توبه کنید.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home