زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2008/04/26

خداي ناديده

شيطان به ما سراب وعده داد و جد ما آدم را از بهشت بيرون كرد به آدم و همسرش وعده داد كه اگر از درخت ممنوعه بخورند به زندگي و لذت جاودانه دست خواهند يافت. درخت ممنوعه نمودار تمام خط قرمزهاي اين دنياست. زنا ، دزدي ، قمار ، كتب حديث و ... همه جزو خط قرمزهاي زندگي دنيوي است . به طور مثال شيطان به افراد بشر وعده ميدهد كه زنا لذتش بيشتر از زندگي زنا شويي است. به همين خاطر اكثر افرادي كه به خدا ايمان ندارند بعد از ازدواج باز به زن و يا شوهر خود راضي نيستند و هميشه دنبال سراب وعده داده شده از طرف شيطان هستند. قانون كلي شيطان اين است كه : خط قرمزها و درخت ممنوعه هميشه لذتش بيشتر از حلالهاي خداست. اين همان وسوسه شيطان است كه شب و روز به ما القا ميشود. كسي كه مدام در فكر خدا نباشد فريب شيطان را ميخورد و اين سراب را باور ميكند. هر كدام از ما در زندگي بارها فريب شيطان را خورده ايم و در خيلي از موارد هم به ما ثابت شده است كه وعده هاي شيطان سراب و بزرگنمايي است. آدمهاي دنيا ديده خوب اين مورد را درك ميكنند. مدهاي جديدي كه در ماهواره و شبكه هاي تلويزيوني به نمايش گذاشته ميشود آدمها را وسوسه ميكند بطوريكه بعد از مدتي ديگر به زن و يا شوهر خود مشكوك ميشود و كم كم باور ميكند كه لذت زندگي در چيزهاي ديگري است به همين خاطر زن و شوهرهاي بي ايمان هميشه احساس بدبختي ميكنند و هميشه باهم جرو بحث ميكنند و به بهانه هاي مختلف نارضايتيشان را نسبت به هم نشان ميدهند. زيرا آنان فريب وسوسه هاي شيطان را خورده اند. مرد لذتش را در مدل ماهواره اي مي بيند و زن هم همانطور. به همين خاطر هميشه احساس نا اميدي و بدبختي ميكنند زيرا آنان هميشه نيمه خالي ليوان را در نظر ميگيرند و اين يعني ناشكري . شيطان هميشه لذت و آرامش زندگي را در نيمه خالي ليوان وعده ميدهد و ممكن است اين نيمه خالي ليوان هيچوقت پر نشود و شيطان موفق ميشود كه معناي زندگي زناشويي را نابود كند.

[7:26] اى فرزندان آدم، ما براى شما لباس هايى فراهم كرده ايم كه بدن هايتان را بپوشانيد و نيز مايه تجمل شماست. اما بهترين لباس، لباس پرهيزكارى است. اينها برخى از نشانه هاى خداست، باشد كه توجه كنند.

برادر و خواهر عزيز ايراني بهترين لباس، لباس پرهيزكارى است . هيچ چيزي بدون خدا لذت بخش نيست. آرامشي كه در تبعيت از دستورات خدا و دوري از درختهاي ممنوعه به ما دست ميدهد قابل مقايسه با لذتهاي ظاهري و جنسي دنيوي نيست. لذت و آرامش واقعي در تبعيت از دستورات خداست. خداي مهربان و حكيم از درخت ممنوعه به عنوان خط قرمز ياد كرده است. درخت ممنوعه سمبل چيزهاي ديدني است. فريب خوردگان شيطان فقط چيزهايي را در نظر ميگيرند كه بتوان با چشم ديد. در مسائل زناشوئي فقط جسم را مي بينند و روح را نمي بينند. فقط لباس ظاهري را مي بينند لباس روح را نمي بينند.

لباس روح ايمان به غيب است. صديقين و مومنين به غيب ايمان دارند به لباس ناديدني ايمان دارند. براي هر كاري كه انجام ميدهند خداي ناديده را در نظر ميگيرند اين يعني ايمان به غيب. كساني كه به خدا ايمان دارند به عهد و وفاي زناشويي خود پايبندند و هيچوقت ناشكري و ناسپاسي نميكنند زيرا ميدانند كه زندگي دنيوي فقط آزمايش است و در واقع چيزي نيست.

[3:14] لذت هاي دنيوي، از قبيل زنان، داشتن فرزندان، انباشته هاي طلا و نقره، اسب هاى تربيت شده، چارپايان و محصولات زراعتي براي مردم زيبا جلوه داده شده است. اينها ماديات اين دنياست. جايگاهي به مراتب بهتر نزد خدا در نظر گرفته شده است.

آنان ميدانند كه در تبعيت از خدا ميتوانند هم در اين دنيا خوشبخت شوند و هم در آن دنيا. دوست عزيز آيا تا حالا كار خوبي انجام داده ايد ؟ آيا ميدانيد كه آرامش حاصل از آن چقدر لذت بخش است؟! چرا از انجام آن كار خوب احساس رضايت ميكنيد؟ زيرا كه تو در انجام آن خدا را در نظر داشتيد به همين خاطر است كه احساس شادي ميكنيد. خدا شادي ميدهد اما شيطان حرص و جوش ميدهد ، خدا آرامش ميدهد اما شيطان جنگ اعصاب ميدهد.

[2:3] کسانى که به غيب ايمان دارند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و از آنچه به آنها روزى مى دهيم، انفاق مى کنند.

اما كافرين و مشركين فقط ظاهر را مي بينند. آنان فقط لذتهاي مربوط به جسم را مي بينند به همين جهت آنان هيچوقت به زن و يا شوهر خود راضي نيستند و بتهاي زيادي را براي خود بوجود آورده اند.

[30:7] آنها فقط به چيزهاي اين دنيا كه براي آنها قابل ديدن است اهميت مي دهند، در حالي كه به كلي از آخرت غافل هستند.

دنياي امروز از مردان و زنان سينمايي بت ميسازد بطوريكه بعد از مدتي اين ستاره هاي سينمايي جهان الگو قرار ميگيرند . به طور مثال يك فرد ممكن است لذت واقعي زناشويي را در زندگي با يك مدل ماهواره اي مقايسه كند و يا يك زن لذت واقعي زناشويي را در زندگي با يك شوهر پولدار ببيند. اين يعني توجه نكردن به خداي ناديده . شيطان ملعون به آنان وعده ميدهد كه درخت ممنوعه چيز ديگري است و به اين طريق آنان را به گمراهي ميكشاند. به همين خاطر است كه در جامعه ما آمار طلاق بالا رفته است و درصد زيادي از جوانان در زندگي زناشويي دائم مشغول جر و بحث و جدال با هم هستند زيرا كه در زندگي خود يك عامل بسيار مهم را در نظر نگرفته اند و آن عامل بسيار مهم خداست. خداست كه به زندگي ما معنا و مفهوم ميبخشد. تا وقتي كه خدا در زندگي نباشد پولدارترين و خوش تيپترين شوهر دنيا با زيباترين زن دنيا نميتواند سازش كند و با اين وصف هيچوقت به آرامش نميرسند زيرا وعده هاي شيطان پايان ندارد و هيچوقت ما را به هدف نميرساند.

[3:15] بگو: "بگذاريد شما را از معامله اي بسيار بهتر آگاه کنم: براي کساني که زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، باغ هايي با نهرهاي روان نزد پروردگارشان در نظر گرفته شده است، همراه با همسراني پاک و لذت از نعمات خدا." خدا بر پرستش کنندگان خود بيناست.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home