زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2008/12/18

دردهاي قديمي

بنام خدا بخشنده مهربان

چند ميليون سال پيش ، شيطان ادعاي خدايي داشت و بعد انسانها و جنها به حاي خدا تسليم او شدند ، همين باعث شد كه ما از بهشت رانده شويم و در اين دنياي فاني شاهد ادعاي مغرورانه و متكبرانه شيطان باشيم. شيطان ملعون مصمم است كه از انواع حقه ها و حيله ها براي گمراهي انسانها بهره ببرد. هر انساني از بدو تولد ، يك جن همنشين با او خواهد بود. جنهاي همنشين نماينده هاي شيطان هستند و ايده هاي شيطان را به ما القا ميكنند (براي اطلاعات بيشتر به مقاله "چرا خلق شديم "مراجعه كنيد). حيله هاي شيطان بسيار فريبنده است . گمراه كردن تدريجي و پله پله از حقه هاي كاري شيطان ملعون است. در طول روز وسوسه هاي زيادي از طرف شيطان به ما القا ميشود كه اگر دنباله رو اين القائات فريبنده باشيم ، پله اي از پله هاي شيطان را طي كرده ايم و دنباله رو شيطان شده ايم. براي درك دقيق و درست شرك و بت پرستي قرن جديد با چند مثال موضوع شكافته ميشود. اين حربه حربه اي است قديمي و دردي است كهنه و قديمي كه تمام تاريخ اينجوري بوسيله شيطان گمراه شده اند. ميتوان پله هاي شرك و بت پرستي را به صورت زير ترسيم نمود.

پله يكم -----پله دوم ----- پله سوم ---- پله چهارم
وسوسه ----- طاغوت ----- شرك ---- جهنم


اما خداي حكيم توانا در قرآن صراحتا به ما دستور داده است كه از پله هاي شيطان اجتناب كنيم. در عربي به پله هاي شيطان "خطوت الشيطن" گفته ميشود كه معناي ديگر آن گامهاي شيطان هم هست.

[24:21] يايها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوت الشيطن ومن يتبع خطوت الشيطن فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

[2:208] يايها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدو مبين
[2:208] اي كساني كه ايمان آوردهايد، كاملا تسليم شويد؛ از گام هاي شيطان پيروي نكنيد، زيرا او سرسخت ترين دشمن شماست.

براي درك بيشتر پله هاي شيطان به مثالهاي زير توجه كنيد.

مثال يك : يك فرد چشم چران را در نظر بگيريد كه روزي دو سه ساعت از وقتش را به چشم چراني و يا به نمايش دادن خويش اختصاص ميدهد. شرك چنين فردي از يك ايده بسيار ساده شروع ميشود. او فكر ميكند با چشم چراني و يا نمايش خويش به آرامش ميرسد. او با اين كار فكر ميكند كه دارد خود را آرام ميكند و فكر ميكند كه دارد لذت ميرد. در واقع چنين فكري غلط است و با چشم چراني و نمايش خويش هيچوقت عطش او فروكش نمي كند بلكه بيشتر هم ميشود و لذت لحظه اي اين كار از القائات شياطين و اجنه است و يك دروغ بسيار بزرگ است. از همين جاست كه وسوسه شيطان شروع ميشود . چشم چراني براي اين فرد در ابتدا نوعي شوخي و يا تفريح به حساب ميايد اما يواش يواش به يك عادت روزانه بدل ميشود و به اين طريق نفس او به طغيان ميرسد يعني به مرحله طاغوت ميرسد (يعني پله دوم). در نهايت بعد از زياده روي و طغيان ، نفس او وارد مرحله شرك ميشود. بسيار مشكل است كه از مرحله طاغوت دست كشيد ، اراده قوي ميخواهد. و اگر فرد هرچه سريعتر توبه نكند ، وارد مرحله سوم (شرك) ميشود ، كه توبه و برگشت به طرف خدا در مرحله سوم به مراتب مشكلتر است. برگشت به طرف خدا در تمام مراحل امكان پذير است (به جز مرحله چهارم) زيرا درگاه توبه هميشه باز است ، اما هرچه از پله ها پايين بياييم امكان توبه و بازگشت مشكل تر ميشود . واقعا چرا چنين فردي روزي دو سه ساعت از وقت خود را به چشم چراني و نمايش خويش مشغول ميشود؟ زيرا او فكر ميكند در اين كار آرامش است و به اين طريق فكر ميكند! كه عطش خود را خوابانده است . در حالي كه هيچوقت به آرامش نميرسد و فقط وقت خود را تلف ميكند. آرامش از چنين راهي دروغ بسيار بزرگي است كه شيطان به پيروانش وعده ميدهد و صد درصد سراب است.

مثال دوم : همين مراحل براي يك فرد معتاد و يا يك فرد الكلي هم صدق ميكند . فرد الكلي فكر ميكند كه با مصرف الكل چند ساعتي خود را از رنج و غم روزگار دور ميكند و به اين طريق چند ساعت از وقتش به آرامش ميرسد و به كمالات روحي ميرسد. غافل از اين كه اين همان پله نخست شيطان است كه بعد از چند بار مصرف به آن عادت ميكند و وارد مرحله طاغوت ميشود و در نهايت مشرك از دنيا ميرود.


راه چاره:

البته و صددر صد راه توبه هميشه باز است و ميتوان در هر مرحله اي از مراحل شرك توبه كرد و به طرف خداي يكتاي مهربان بازگشت. رحمت خداي مهربان توانا با رحمت ما فرق ميكند. رحمت او بي انتهاست ، خداي مهريان هميشه بندگانش را ميپذيرد حتي تا آخرين لحظات عمر. اما راه چاره چيست؟ بعضي ها در زمان جواني خويش نماز به جا نمي آورند، زكات نميپردازند و به خيال خويش ميگويند كه بعدا در زمان پيري نماز به جا خواهند آورد و يا زكات خواهند پرداخت. اما اين افراد چون نيت پاكي ندارند هيچوقت موفق نخواهند شد زيرا در زمان پيري شيطان همچنان فعال است. آيا آنان فكر ميكنند كه در زمان پيري ، شيطان ديگر با آنان كاري ندارد و براي آنان شيطان در خواب است؟!!!!

پس بهترين راه حل اين است كه مثل پاكان زندگي كرد و از همان ابتدا جلو مشكل را گرفت. يعني كاري كنيم كه فريب وسوسه هاي شيطان را نخوريم. يكي از داستانهاي پيامبر سليمان در اين مورد بسيار آموزنده است و مطلب را بيشتر روشن ميكند. روزي سليمان با اسبهاي زيبا سرگرم شده بود و شيطان رانده شده ، خدا را از ياد او برده بود و سليمان گفت: من از ماديات بيشتر از عبادت پروردگارم لذت مي برم. اما او در تسليم ثابت قدم بود و به اشتباه خويش پي برد و در نهايت از خدا طلب بخشش كرد و به خاطر گناهي كه كرده بود (ترجيح اسبهاي زيبا بر عبادت خدا) بلافاصله توبه كرد و طلب بخشش كرد.

[38:31] روزي او با اسبان زيبا سرگرم شد، تا اينکه شب فرا رسيد.
[38:32] سپس گفت: "من از ماديات بيشتر از عبادت پروردگارم لذت بردم، تا اينكه خورشيد ناپديد گشت.*
[38:33] "آنها را نزد من بازگردانيد." او ساق پا و گردن هايشان را (براي وداع) نوازش کرد.
[38:34] ما اين چنين سليمان را امتحان كرديم؛ ما به او مال و ثروت فراواني عطا نموديم، اما او در تسليم ثابت قدم بود.*
[38:35] او گفت: "پروردگار من، مرا ببخش و به من سلطنتي عطا كن كه هرگز كسي به آن دست نيافته است. تويي عطاكننده."


وسوسه شيطان باعث شد كه سليمان براي چند لحظه خداي خويش را فراموش كند . اما سليمان فرد ثابت قدم و خداشناسي بود، به همين خاطر فورا توبه كرد و دوباره خداي خويش را به ياد آورد. به عبارت ساده پيامبر سليمان از همان لحظه اول وسوسه شيطان ، توبه كرد . يعني او از همان مرحله اول شرك توبه كرد و به طرف خدا بازگشت و حقه هاي بعدي شيطان را ناكام گذاشت. آيات قرآن پر از نكته است و در واقع خداي مهربان در اين آيات به طور ساده ميخواهد كه به ما بگويد كه بايد ( تنها چاره) از همان مرحله اول به سوي خدا بازگشت يعني نبايد گذاشت كه شيطان شما را به مرحله دوم و سوم بكشاند. زيرا در مرحله دوم و سوم توبه و بازگشت به سوي خدا بسيار مشكل است و ممكن است ضررهاي جبران ناپذيري به خود برسانيد. يكي از تمرينات براي رهايي از گامهاي شيطان (پله هاي شيطان) نماز است. خداي حكيم پنج وعده نماز روزانه براي ما قرار داده است تا كه مدام در فكر او باشيم و وسوسه شيطان در ما اثر نكند.پيامبر سليمان مثال خوبي است در اين مورد. پيامبر سليمان با آن همه نعمت و ثروت ، باز خدا را از ياد نبرد و هيچوقت نگذاشت شيطان او را به پله هاي دوم و سوم بكشاند، خوبان و پاكان اينجوري زندگي ميكنند . زندگيشان براي خداست و به ياد خداست. آنان فقط خدا را در نظر دارند. كساني كه خداي يكتا را هميشه در نظر دارند ، از حقه هاي شيطان در امانند.

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home