زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2008/12/15

تزكيه نفس


بنام خدا بخشنده مهربان


دنياي كنوني به مرحله دشواري رسيده است. جامعه ما آرامش ندارد با توجه به اينكه سطح امكانات زندگي بالا رفته است ، اما باز همچنان آرامش و اطمينان بر زندگي روزانه ما حاكم نيست. خيلي ها برق ، گاز ، تلفن ، وسايل نقليه ، خانه ، ماشين ، بچه ، زن ، شوهر و ... دارند اما باز هم احساس خوبي ندارند و داراي آرامش نيستند ؛ به همين خاطر بلافاصله بعد از رسيدن به يك خواسته مادي (نياز دروغين از طرف شيطان) ، بلافاصله نياز مادي ديگري براي آنان بوجود ميايد. واقعا چرا چنين افرادي باز هم روانشان پريشان است و در حسرت چند لحظه آرامش روحي به سر ميبرند. چرا خيلي ها از اصل خويش دور افتاده اند و هميشه خود را جور ديگري نشان ميدهند. شيطان طرد شده در هر جامعه اي آرمانها و اهداف دروغين ميسازد و آن را به افراد آن جامعه القا ميكند. مثلا به افراد جامعه القا ميكند كه هدف زندگي داشتن پول زياد است ؛ و يا هدف زندگي داشتن زن زيبا و يا شوهر خوش تيپ و پولدار است.در چنين جامعه اي افراد ضعيف النفس خود به خود ذوب ميشوند و خيلي راحت اصل خويش را از ياد ميبرند. خيلي راحت فكر ميكنند كه پايين تر از ديگران هستند و خود به خود اين فكر به آنان القا ميشود كه "واقعا از ديگران پايين ترند" . به همين خاطر در تلاش براي رسيدن به آرامشي همچون آرامش طبقه آرماني (آرماني كه شيطان القا كرده است) جامعه خود هستند. ممكن است به هدف خويش نرسند (و خيلي از مواقع هم نميرسند) و همين ناكامي آنان را نا اميد ميكند و ممكن است براي رسيدن به آرمان دروغين جامعه دست به دزدي و يا رشوه و يا كارهاي خلاف ديگر بزنند. برادر عزيز ، خواهر عزيز چرا ما نميتوانيم واقعيت ها را پذيرا باشيم ؛ برادر عزيز ،خواهر عزيز چرا ما خودمان را فراموش كرده ايم؟

[2:155] ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الامول والانفس والثمرت وبشر الصبرين

[2:155] ما مسلما، شما را با ترس، گرسنگى، از دست دادن پول، جان و محصولات امتحان خواهيم كرد. به صبوران بشارت بده.*

تمام موارد بالا به اين دليل است كه ما نتوانسته ايم خود را به خداي خويش نزديك كنيم . حقه هاي شيطان ملعون باعث شده است كه كوچكترين كارهاي روزمره ، ما را از خدا دور ميكند. خداي مهربان حكيم براي ما تمريناتي قرار داده است تا كه نقطه اتصال به خدا را از دست ندهيم . يكي از آن تمرينات زكات است.ممكن است كه بگوييد زكات چه ربطي به مطالب بالا دارد. در واقع زكات تمريني است كه خدا قرار داده است و ما نبايد در دستور خدا شك كنيم مطمئن باشيد (بدون شك و صددرصد) كه خدا دستور بيهوده نميدهد. پرداخت زكات بيشتر براي تزكيه نفس خودمان است هدف بعدي آن كمك به نيازمندان است.خداي مهربان دستور پرداخت زكات (يك چهلم آن چه را بدست مياوريم) داده است و ميتوان آن را به مساكين و فقرا و خويشاوندان و ... داد. اما چطوري پرداخت زكات نفس ما را تزكيه ميدهد و آرامش را به زندگي ما بر ميگرداند؟!! يكي از حربه هاي شيطان توجيه است. در پرداخت زكات هم سه ديد در جامعه ما وجود دارد كه دو ديد اولي از طرف شيطان است و ديد سوم از طرف خداست.


نگرش فرد اولي : من زكات پرداخت نميكنم ، زيرا خودم لازم دارم. اگر يك روزي زلزله بيايد. اگر در آينده دچار سرطان شوم ! اگر بچه ام روزي مريض شود؟ خودم پول لازم دارم . حالا ذخيره ميكنم تا در روز مبادا به دردم بخورد. بنابراين يك چهلم در آمدم را چرا به نيازمندان بپردازم . من خودم يه جورايي نيازمندترم !!!!


نگرش فرد دومي: من خودم هزار تا مشكل دارم ، هنوز ماشين لباسشويي نداريم ، زنم دستاش تركيده از بس كه لباس شسته است. هنوز يك خودرو براي تفريح زن و بچه هايم ندارم . هنوز اجاره نشينيم. چراغي كه به خانه رواست بر مسجد حرام است! ابتدا مشكل خود را حل ميكنم بعدا در آينده زكات هم ميپردازم!!


نگرش فرد سومي: من به خدا اطمينان دارم . مطمئنم كه دستور بيهوده صادر نميكند . به همين خاطر مطمئنم كه بدون زكات نميتوانم نفسم را پاك كنم و ميدانم كه بدون پاكي نفس نميتوانم به آرامش برسم. زندگي دنيا پايدار نيست و همه يك روز مي ميريم . بايد آنقدر دل و جرات داشته باشم كه يك چهلم درآمدم را به نيازمندان بدهم و از آينده و نداري و مشكلات زندگي هم نترسم. زيرا خداست كه رزق و روزي ميدهد و همه چيز در دست اوست. اوست كه من را آفريده است و نيازم را برطرف ميكند. پرداخت زكات براي من لازم است مثل غذا خوردن و نفس كشيدن. با پرداخت زكات به آرامش روحي ميرسم. مهمتر از همه به خدا نزديك ميشوم . با پرداخت زكات نفسم رشد ميكند و در نهايت اگر خدا بخواهد به جايي ميرسم كه آرمانهاي دروغين جامعه براي من فريبنده نيست و مرا جذب خود نميكند. از آينده هم ترسي ندارم ، نميترسم كه روزي دچار سرطان شوم و يا كور شوم و پول معالجه نداشته باشم ، زيرا پرداخت زكات (يك چهلم درآمد) چيزي نيست كه من را به نابودي بكشاند و مريضي و بيماري هم دست خداست . من اگر در راه خدا خالص باشم خدا هم خودش من را كمك ميكند . از همين امروز تصميم دارم كه زكات را به موقع پرداخت كنم .

[2:177] پرهيزكاري آن نيست که روي خود را به سوي شرق يا غرب بگردانيد، پرهيزكاران کساني هستند که به خدا، روز آخر، فرشتگان، کتاب آسماني و پيامبران ايمان دارند و پول خود را با خوشرويي و رغبت به خويشاوندان، يتيمان، نيازمندان، مسافران غريب، فقيران و براي آزاد كردن بردگان انفاق مي کنند؛ و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند و زکات (انفاق واجب) را مي پردازند؛ و هرگاه قولي دهند، به قول خود وفا مي کنند؛ و در برابر آزارها، سختي و جنگ صبورانه استقامت مي کنند. اينان راستگويانند؛ اينان پرهيزكارانند.

[2:177] ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الاءخر والملئكة والكتب والنبين وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة وءاتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصبرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون

[76:8] آنها غذاي مورد علاقه خود را به تهيدست، يتيم و اسير اهدا مي کنند.

[76:8] ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

ديد اول و دوم از طرف شيطان است و ديد سوم از طرف خداست . ما بايد سعي كنيم كه نفسمان پاك شود. در صورتي كه نفس خويش را پاك نكنيم ، نميتوانيم خود را از دست آرمانهاي دروغين جامعه رهايي بخشيم و خود به خود در جامعه اي غلط ذوب ميشويم و براي هميشه بدبخت ميشويم.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home