زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2009/04/02

بگذار برگرديم

معمولا عده اي پرورش نفس را در فقط ايمان ميدانند و مثلا ميگويند: مهم دل است. نماز و زكات و روزه و ... زياد مهم نيست و اختياري است. ايمان و عمل صالح لازم و ملزوم همديگرند. اگر كسي ايمان داشته باشد بايد همراه با عمل صالح هم باشد و الا بي فايده است. خداي مهربان هميشه ايمان و عمل صالح را در قرآن كنار هم ذكر ميكند و اين نشان ميدهد اين دو تا با هم ديگر براي نجات ما لازمند . اگر يكي نباشد ، آن يكي ناقص خواهد بود.

ايمان >-------< عمل صالح


[19:96] ان الذين ءامنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا

[19:96] مسلما، کساني که ايمان آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش گيرند، بخشنده ترين ايشان را از باران عشق سيراب خواهد کرد.


مجرمين در روز آخرت :

  خدايا فقط همين يك دفعه اجازه بده برگرديم. اين بار حتما عمل صالح انجام ميدهيم. ما اشتباه كرديم ما اهل عمل مي شويم. با چه زباني بگوييم ما يك فرصت ديگر ميخواهيم. آخه ما اهل عمل نبوديم در اين فرصت دوباره ميخواهيم اهل عمل شويم. باور كنيد راست مي گوييم. آيا ممكن است ما را بازگرداني، تا رفتار خود را تغيير دهيم و بهتر از آنچه کرديم، عمل کنيم؟ ما هيچ كار بدي انجام نداديم به جز اين كه اهل عمل نبوديم و زكات نمي داديم و نفس خويش را پرورش نداديم ، ما خود را فريب ميداديم و مي گفتيم كه ما خودمان نياز داريم پس براي چي زكات به نيازمندان بپردازيم. حالا مشكل ما فقط ميزان نفس ماست . نفس ما آنچنان ضعيف است كه تحمل پروردگار را ندارد . اما بگذاريد برگرديم همه چيزو درست ميكنيم! حالا ميدانيم چكار كنيم!! پروردگار ما، اكنون ما ديده ايم و شنيده ايم. ما را بازگردان و ما از پرهيزكاران خواهيم بود. اكنون ما به يقين رسيده ايم كه مي بايست نفس خويش را پرورش مي داديم. پروردگارا ما در دنيا فريب خورديم. آخه يك عده نماز و روزه و زكات و ساير اعمال صالح به جا مياوردند ولي اهل ريا بودند به همين خاطر نماز و زكات و روزه از چشم ما افتاد و ما نماز و زكات و ساير اعمال صالح به جا نمي آورديم و به اين طريق خود را فريب ميداديم. حالا بدبخت شده ايم! خواهش مي كنيم ما را بازگردان.!

سربازان پروردگار: 

  ديگر خيلي دير شده. آيا ما به شما يك عمر فرصت نداديم با تذكرات مكرر براي كساني كه توجه مي كنند؟ آيا شما هشداردهنده دريافت نكرديد؟ بنابراين، نتايج آن را بچشيد. ستمكاران هيچ ياوري نخواهند داشت. آيا آنها منتظرند تا فرشتگان و يا پروردگار نزدشان بيايند، يا برخي از نشانه هاي فيزيكي پروردگارت تجلي كند؟ روزي كه اين اتفاق رخ دهد، ديگر هيچ نفسي از ايمان آوردن بهره اي نخواهد برد، چنانچه پيش از آن ايمان نياورده و با اعمال پرهيزكارانه، منافع ايمان را كسب نكرده باشد.منتظر باشيد؛ ما هم منتظريم. آيا منتظرند که تمام پيش بيني هاي آن به وقوع بپيوندد؟ روزي که چنين وعده اى تحقق يابد، کساني که در گذشته به آن اعتنا نکردند، خواهند گفت: "رسولان پروردگار ما حقيقت را آورده اند. اينک آيا شفيعانى هستند که براى ما شفاعت کنند؟ نه هيچ شفيعي نخواهد بود.


[6:158] هل ينظرون الا ان تاتيهم الملئكة او ياتي ربك او ياتي بعض ءايت ربك يوم ياتي بعض ءايت ربك لا ينفع نفسا ايمنها لم تكن ءامنت من قبل او كسبت في ايمنها خيرا قل انتظروا انا منتظرون

[6:158] آيا آنها منتظرند تا فرشتگان نزدشان بيايند، يا پروردگارت، يا برخي از نشان هاي فيزيكي پروردگارت تجلي كند؟ روزي كه اين اتفاق رخ دهد، ديگر هيچ نفسي از ايمان آوردن بهره اي نخواهد برد، چنانچه پيش از آن ايمان نياورده و با اعمال پرهيزكارانه، منافع ايمان را كسب نكرده باشد. بگو: "منتظر باشيد؛ ما هم منتظريم."

همانطور كه در آيه بالايي مشاهده مي كنيد ايمان تنها فايده اي ندارد بلكه بايد بوسيله آن عمل خير كسب كنيد (كسبت في ايمنها خيرا). در حقيقت اگر اهل عمل نشويد و فقط به ايده هاي ذهني اكتفا كنيد ، بزرگترين پشيماني را به دنبال خواهد داشت ولي آن موقع پشيماني بي فايده است. با انجام دادن عمل صالح آرامش فكر را براي خود در دنيا بخريد و آخرت خود را هم تضمين كنيد. اگر اهل عمل نشويد ، هميشه سرگردان و حيران خواهيد بود و مدام دنبال يك ذره آرامش سرگردان خواهيد بود. عمل صالح مثل ويتامين براي بدن شما لازم است. شما اگر فقط به ايده هاي ذهني بسنده كنيد و اهل عمل نباشيد مثل اين است كه به جاي ناهار و شام ، هميشه تخمه بخوريد ؛ و به اين طريق بعد از مدتي ويتامينهاي بدن شما كم ميشود و مريض مي شويد.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home