زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2010/08/17

نگاهها را کنترل کنید

از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می برم
بنام خدا بخشنده مهربان

نگاهها را کنترل کنید

نگاه کردن بزرگترین راه ارتکاب گناه است (هر آنچه دیده بیند دل کند یاد ) . بوسیله نگاه کردن اولین قدم از گناه برداشته می شود. نگاه کردنهای بیخود باعث ایجاد نگاههای شهوت آلود ، حسادت ، چشم چرانی و ... می شود. خدای قادر متعال به ما دستور داده است که نگاههای خویش ر ا کنترل کنیم. بدون کنترل آگاهانه نگاه نمی توان نفس خویش را تزکیه داد. معیار خدا برای ورود به بهشت ، میزان پاکی و کنترل نفس است. در حال حاضر خدای قادر متعال هفت آسمان آفریده است . در روز قیامت آسمان هشتمی هم آفریده خواهد شد. این آسمان هشتم محل شیطان و جهنمی هاست. آسمان هشتم خودش هفت قسمت دارد (15:44) که شیطان و انسانهای در حد بدی شیطان در طبقه زیرین آن خواهند بود. در روز حساب و کتاب افرادی که گناههای زیادی مرتکب شده اند ، بارشان سنگین خواهد بود و نفس آنان متمایل است که در آسمان هشتم بماند ؛ حتی اگر هم خود بخواهند نمی توانند وارد آسمانهای دیگر شوند. زیرا نیروی کافی ندارند و این به آن علت است که آنان به اندازه کافی نفس خویش را پرورش نداده اند. نفسشان ضعیف است و به همین علت توان نزدیک شدن به قلمرو بهشت را ندارند. با اختیار کامل وارد جهنم خواهند شد زیرا تواناییشان همین است. خود هم آن را به طور کامل درک می کنند . اما افراد با نفس مطمئن می توانند در قلمرو آسمانها پرواز کنند و از همه نعمتهای خدا استفاده کنند.
در زمان حیات خویش از هر خیابان و برزنی که رد شده اند تمام آدمهایش را سر تا پا ، چک کرده اند . در هر مجلس و میهمانیی همه را نگاه کرده اند و به این طریق نتوانسته اند چشمان خویش را کنترل کنند . چشم و فکر محل کنترل نفس هستند. خدای قادر متعال بیهوده دستور صادر نمی کند.

[24:31] وقل للمؤمنت يغضضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ءابائهن او ءاباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخونهن او بني اخونهن او بني اخوتهن او نسائهن او ما ملكت ايمنهن او التبعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون

[24:31] و به زنان باايمان بگو که نگاه خود را مهار کنند و نجابت خود را حفظ نمايند و هيچ قسمتي از اندام خود را آشكار نكنند، مگر آنچه لازم است. بايد سينههاي خود را بپوشانند و اصول لباس پوشيدن را در حضور ديگران رعايت كنند، غير از شوهرانشان، پدارانشان، پدرشوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران خواهرانشان، زنان ديگر و خدمتكاران يا كاركنان مرد كه ديگر تمايل جنسي ندارند، يا بچههايي كه بالغ نشدهاند. و هنگام راه رفتن طوري قدم برندارند تا برخي از اعضاي بدنشان را تكان دهند و نمايان سازند. همه شما به خدا توبه كنيد، اي ايمان آورندگان، باشد كه موفق شويد.*

متاسفانه عده ای از مردم خود را فریب می دهند و مثلا می گویند که : بابا من دیگر بزرگ شده ام و با نگاه کردن منحرف نمی شوم ، من خودم دنیا دیده ام! به همین علت روزمره مشغول نگاه کردن به شوهای ماهواره ای و تلویزیونی ، فیلمهای شهوت انگیز و ... است. در عین حال دم از ایمان می زند. آیا خدا واقعا دستور بیهوده صادر فرموده است؟

از همین امروز شما می توانید در جهت کنترل نگاه خویش قدم بردارید و نفس خویش را در این مورد تنبیه کنید. کنترل نگاه باید آگاهانه و اختیاری باشد. در صورت کنترل آگاهانه نگاهها (نه اجباری) ، دیگر شما به مرحله جدیدی وارد خواهید شد و بیشتر به خدا نزدیک خواهید بود. ترک لذتهای نفسانی و نگاههای شهوت آلود بهترین لذت است.

اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس ، لذت نخوانی

رمضان مبارک!


0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home