زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2010/01/08

ارتباط هميشگي با خدا


انسان فراموشكار است. انسان زماني كه توانايي فراهم كردن چيزي را داشته باشد ، خدا را فراموش مي كند. هر چه تكنولوژي پيشرفته تر مي شود ، ميزان كفر و ناسپاسي انسان بالاتر مي رود. انسانها زماني از آب چشمه ها براي نوشيدن استفاده ميكردند و هر زمان كه آب آن چشمه ها خشك مي شد ، انسانها رو به آسمان مي كردند و خدا را مي خواندند و از او تقاضاي باران ميكردند. اما حالا تكنولوژي پيشرفت كرده است و با باز و بسته كردن يك شير ، آب جريان پيدا مي كند و در هر خانه اي آب فراوان يافت مي شود و كسي كمبود آب را احساس نمي كند و حتي اگر آب هم كم بيايد ، كسي دست به دعا بر نمي دارد و خدا را براي آب نمي خواند. انسان نقش خدا را در زندگي و در نعمتهاي مدرن فراموش كرده است. به عبارت ساده تر هر چه كه تكنولوژي و امكانات زندگي بيشتر و بهتر مي شود ، نقش خدا در زندگي كمتر مي شود. به همين دليل ، آرامش در زندگي مدرن بسيار كم است ؛ زيرا امكانات بدون نقش و ياد خدا لذت بخش نيست.

[43:11] والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون
[43:11] اوست که از آسمان آب را به ميزان دقيق فرو مي فرستد تا با آن سرزمين هاي مرده را دوباره زنده کند. مشابه آن، شما برانگيخته خواهيد شد.

خواستن و شكرگذاري از خدا بسيار مهم است . آب سرد چشمه بسيار لذت بخش تر است از آب سرد دستگاه فريزر . زيرا شما در حين نوشيدن آب چشمه ، منبع و خالق آن را به خدا نسبت مي دهيد و مدام مي گوئيد ما شاء الله و خدا را شكر ميگوئيد. اما در حين خوردن آب داخل فريزر ، آن را از خود مي دانيد و خدا را شكر نمي گوئيد. به همين خاطر است كه آب فريزر لذت بخش تر از آب چشمه نيست . انسان بايد همه نعمتها را به خدا نسبت دهد و مدام خدا را شكرگذاري و سپاس گويد ؛ تا زندگي برايش لذت بخش شود. تنها از اين طريق است كه روح انسان سير مي شود. در استفاده از هر نوع نعمت و وسيله اي ، شامل كامپيوتر ، اتوموبيل ، يخچال ، موبايل ، كشتي و ... بايد خدا را سپاس و شكر گفت. در اين حالت استفاده از آن وسايل و امكانات لذت بخش و دلنشين است. انسان آب چشمه را به خدا نسبت مي دهد ، اما آب داخل فريزر را به خود نسبت مي دهد و آن را از آن خود مي داند ، به همين خاطر است كه آب چشمه لذت بخش تر از آب فريزر است. اين نشان مي دهد كه ما بايد هر نعمت و وسيله اي از تكنولوژي جديد را هم به خدا نسبت دهيم و او را شكر گذاري كنيم. در غير اين صورت امكانات جديد و تكنولوژي جديد براي ما آرامش بخش نيست و روز به روز بيشتر اعصاب ما را خرد ميكند.

[14:7] واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد
[14:7] پروردگارتان مقرر كرده است: "هرچه بيشتر شكر مرا به جا آوريد، بيشتر به شما مي دهم." اما اگر ناسپاس شويد، پس مجازات من شديد است.

انسان نمي تواند در زمانهاي سختي و مشكلات به خودش دروغ بگويد . به همين خاطر در زمانهاي سختي از فقط خدا مي خواهد و فقط خدا را مي خواند. اما همينكه از آن مشكل نجات يافت دوباره عادت غلط اوليه را از سر مي گيرد.

[10:12] واذا مس الانسن الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
[10:12] هنگامي كه آسيبي به انسان برسد، درازكشيده، نشسته، يا ايستاده به ما التماس ميكند. اما همين كه آسيب را از او برداريم، او چنان به راه خود ادامه مي دهد كه گويي هرگز براي رهايي از آسيب به ما التماس نكرده بود! اعمال ستمكاران اين چنين در نظرشان زيبا جلوه مي كند.

شكرگذاري و خواندن خدا در همه حال ، نوعي ارتباط با خداست. ارتباط هميشگي با خدا زندگي ما را بيمه مي كند و پشتيباني خدا را به همراه دارد. كساني كه در زندگي و نسبت به نعمتهاي جديد شكرگذار نيستند ، ارتباط خود با خدا را قطع كرده اند و به همين خاطر خيلي راحت دچار گناه مي شوند. خلي راحت تحت تاثير وسوسه هاي شياطين قرار مي گيرند و خيلي راحت از راه راست گمراه مي شوند. شكرگذاري خدا و خواندن فقط خدا ارتباط با خداست. اين ارتباط را حتي براي يك لحظه هم قطع نكنيد ، تا از شر وسوسه شياطين محفوظ بمانيد.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home