زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2010/05/07

آجر حياتي

آجر حياتي

قدرت خدا بالاتر از هر قدرتي است. تصور کنيد که يک معمار ساختماني بنا مي کند و در طي ساخت ، يکي از آجرها را به طرز خاصي طراحي ميکند و آن را در يک جاي بخصوصي از ساختمان ميگذارد . خاصيت اين آجر اين است که در صورت برداشتن و يا آسيب ديدن آن آجر خاص، کل بنا به هم مي ريزد. به اين آجر ، آجر بحراني مي گويند. فقط سازنده ساختمان قادر به تشخيص اين آجر است. داستان بالا فقط جهت مثال عرض شد. تمام زواياي زندگي ما ، داراي چنين آجري است. تک تک افراد و اشياء داراي چنين آجري هستند. اما فقط خدا قادر به تشخيص اين آجر است. هر وقت و هر زمان که بخواهد آن آجر را بر مي دارد. هر انساني هرچند قدرتمند ، داراي چنين نقطه ضعفي است که در وقت مقرري ، مشخص خواهد شد. کشتي تايتاينک بسيار محکم ساخته شده بود. زماني که تايتانيک تمام شد و ساخته شد ، يک خبرنگار از سازنده اش پرسيد: شما فکر مي کنيد که اين کشتي چقدر محکم است ؟ سازنده کشتي با کمال غرور و تکبر در جواب او گفت: آنقدر محکم که حتي خدا هم نمي تواند آن را غرق کند!! اين سخن سازنده نشان از ناديده گرفتن قدرت خدا است. قدرت خدا غير قابل پيش بيني است. کشتي تايتانيک بسيار مجهز و محکم ساخته شده بود. اما غافل از اينکه هر چيزي و هر کسي يک آجر حياتي دارد. کسي فکر نمي کرد که کشتي مذکور براحتي غرق شود. کشتي با خوردن به يک تکه سنگ غرق شد. در حالي که کشتي هاي ديگر از روي تکه سنگهاي بزرگتر از آن هم عبور کرده اند. اما وقتي خدا مدت عمر کسي و يا چيزي را پايان دهد ، به طريق خارق العاده اي آن را از بين مي برد. خيلي از افراد دنبال خانه و ماشين هاي مدل بالا مي روند و براي بدست آوردن آن هم تلاش مي کنند و فکر ميکنند که بعد از آن در امانند. اما بعدا طي يک حادثه ساده ، تمام آرامش زندگيشان به هم مي خورد . قدرت خدا بالاتر از هر قدرتي است. خدا بزرگتر از هر قدرت و نيرويي است و هيچ چيزي براي خدا غير ممکن نيست. درمان هر بيماريي و هر دردي براي خدا ممکن است. هر بيماري و مريضيي و مشکلي شايد به دليل نبود آجر بحراني بوجود آيد . فقط خدا قادر به تشخيص آن است و فقط خدا قادر به انجام آن است و فقط خدا مي تواند آن را حل کند. در اين جا متوجه مي شويم که چرا ما بايد فقط از خدا کمک بخواهيم و فقط خدا را وکيل خويش قرار دهيم و فقط بر او توکل کنيم. کافي است که از ته دل از خدا بخواهيم. خدا خودش مي فرمايد که : ادعوني استجب لکم. اين فرمايش خدا شوخي نيست و استثناء بردار هم نيست. آيا خدا براي بندگانش کافي نيست؟ آيا قدرت خدا به شما آرامش نمي دهد؟ فرعون دنبال بچه هاي کوچک مي گشت و هربچه اي کم سن وسال مي يافت ، او را مي کشت. فرعون دنبال موسي بود. اما غافل از اينکه تمام آجرهاي بحراني دست خداست. اگر خدا بخواهد موسي را نزد و چلو چشمان فرعون پرورش مي دهد. همين کار را هم کرد. کسي که دنبال بچه مي گشت تا او را بکشد ، خدا بچه را دقيقا در آغوش خود او بزرگ کرد. همين داستان قدرت و عظمت خدا را نشان مي دهد. قدرت خدا بالاتر از هر قدرتي است. الله اکبر0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home